Zde pro Vás připravujeme zveřejňování stanovisek z regionálních odborných komisí, okresních orgánů a výstupy členů naší okresní a místních organizací, týkající se všech oblastí veřejného života a politiky v regionu.