Ústředí ČSNS a středočeská krajská organizace ČSNS

Ústředí ČSNS

Středočeská organizace ČSNS

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ

ČESKÁ STRANA NÁRODNĚ SOCIÁLNÍ

ústřední kancelář

středočeská krajská organizace

Bubenská 106/55, 170 00   Praha 7

Bubenská 106/55, 170 00   Praha 7

tel: (02) 3338 2530-3, tel./fax: (02) 3338 2534

Tel.: 3338 2530-3, tel./fax: (02) 3338 2537, mobil (0603) 437808

E-mail:sekretariat@csns.cz

E-mail: csns.sc@volny.cz

URL: http://www.csns.cz

URL: http://www.csns.cz/sc