NEW!!! **** - Parlamentní volby 2002 - viz sekce Naši kandidáti - Podpořte petici za devitalizaci rakoviny - viz Naše akce - NEW!!!                                   

ZÁKLADNÍ INFORMACE

činnost okresní organizace ČSNS Kladno byla obnovena ihned po listopadu 1989. Organizace má v současnosti členskou základnu ve 2 místních organizacích a dále ve 4 důvěrnických místech (DM). Organizaci vede pětičlenná okresní rada (OR ČSNS Kladno).

OKRESNÍ RADA (OR)

Okresní rada je pětičlenná. Předsedou OR je Ivo Mašát, který je současně i místopředsedou středočeské krajské organizace ČSNS a předsedou místní organizace ČSNS ve Slaném. Místopředsedou okresní rady ČSNS je Edita Leiblová, členka MO Jemníky. Dalšími členy okresní rady jsou Patricie Mašátová, členka MO Slaný, dále Helena Leiblová, předsedkyně MO Jemníky. Posledním členem OR je Pavel Bečvář, člen MO Jemníky.